ML-Shirty woven top, zifandel - Trykk på bildet for å lukke